Ing. Milan Hamšík
Projektová a inženýrská kancelář
Fotografie
Navigace
Čistička odpadních vod Envi-pur
Znojmo - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v historickém jádru města (MPR)
Lipůvka - Vírový separátor
Ořešín, ul. Drozdí - Čerpací stanice splaškových odpadních vod
Konopiště - Areál staveb pro ubytování a služby příměstské rekreace seniorů
Bošovice - Technická infrastruktura pro obytnou zónu v lokalitě "U mateřské školky"
Dobříš - Rekonstrukce vodovodu a kanalizaceMalešovice - Technická infrastruktura pro výstavbu RDPosledních pět fotografií lze kliknutím zvětšit.