Ing. Milan Hamšík
Projektová a inženýrská kancelář
Životopis
Navigace
1959-Narozen
1974 - 1978 SPŠ stavební - obor dopravní stavby
1979 - 1984VUT fakulta stavební - obor vodní hospodářství a vodní stavby
1984 - 1991 Stavoprojekt s.p.
- samostatný projektant v oboru inženýrských staveb - inženýrských sítí a čistíren odpadních vod a staveb na ochranu životního prostředí
- specialista POV (plán organizace výstavby)
1990 - 1998Projektová a inženýrská kancelář - člen konsorcia projektantů inženýrských staveb INSIT (konsorcium rozpuštěno v r. 1998)
1998 - dosudProjektová a inženýrská kancelář